Search form

Mateo 12:43

Ke Kedlived te Busew Dut te Etew ne Midsuukan Din

(Lucas 11:24-26)

43Ne migkahi pà maa si Hisus te, “Embiya ruen busew ne edsuuk te etew ne ed-awà en, ne riyà ebpevayà te memara ne tanà su ebpemengà te ubpaan din. Ne embiya warà egketuen din,