Search form

Mateo 13:28

28“ ‘Riyà ebpuun ini te kunterà ku,’ ke se kemuney kayi te tanà.

“Ke se menge edsugsuhuen din te, ‘Menu, Mama, ibpevarut nu kenami ayan se utan?’