Search form

Mateo 14:29

29“Pengkayi ke en!” ke si Hisus. Ne ketà ne midrenà si Pedro dut te avang ne mid-ipanew en diyà te divavew te wayig se ebpendiyà te ki Hisus.