Search form

Mateo 16:20

20Ne mid-il-ilutan ni Hisus te egkahi kandan te kenà dan ibpenudtul te misan engkey ne etew te sikandin ke Impasad te Eleteala ne Ebperetuen te menge etew.