Search form

Mateo 16:22

22Nerineg ni Pedro ne impesivey rin si Hisus ne pineengked din se egkahi te, “E Kerenan, berekat ne ibpemekeriyù dà ini te Eleteala! Kenà ayan med-ulaula kenikew!”