Search form

Mateo 17:26

26“Ke riyà ebpuun te meriyù,” ke si Pedro. “Embiya iring ketà,” ke si Hisus, “ne kenà ki ebpekevayad diyà te Nekebpuru ne Valey te Eleteala su iyan ebpengemuney ketà ne ke Amey ta ne Eleteala.