Search form

Mateo 18:29

29“Ne midlumpeng en ini se duma rin te edsugsuhuen se ebpemuyù te, ‘Kenà e pà nikuna sesawi su edlahud e pà,’ ke sikandin, ‘ne ebayaran ku sikuna te langun.’