Search form

Mateo 18:30

30“Ugaid ne warà migkiyug, nasì pà te impevilanggù din ne kenà sikandin ebpekelihawang taman te kenà din egkevayaran ke langun ne utang din.