Search form

Mateo 18:7

7Keyru nevenar te menge etew kayi te ampew te dunya su ruen kebpenggeram kandan te ebpekedsalà. Kenà egkepakey ne kenà egkeuma ini se kebpenggerami te menge etew, ugaid ne ke etew ne ebpenggeram te ruma rin su apey ebpekedsalà ne mekeyruwiru nevenar!