Search form

Mateo 19:1

Ke Kebpenurù ni Hisus Mekeatag te Ebpekid-engked te Esawa

(Marcos 10:1-12)

1Nekeipus si Hisus te ebpenurù ne mid-awà ketà te pruvinsiya te Geliliya ne mibpendiyà te pruvinsiya ne Hudiya.