Search form

Mateo 19:18

18Ke se kenakan te, “Engkey ne menge penduan?”

Ne midtavak si Hisus te, “Ke penduan ne iring te, ‘Kenà ka ed-imatey, kenà ka edlangkadlangkad te esawa nu, kenà ka ebpenakew, kenà ka edtarùtarù,