Search form

Mateo 19:21

21“Embiya iyan nu kiyug ne warè en kurang te ed-ul-ulaan nu,” ke si Hisus, “ne ulì ka ne pesaa ke langun ne kearen nu ne ipemehey nu ve ke elehà din diyà te menge ayuayu su apey ruen kekewesai nu riyà te langit ne muna pà dut te kearen nu kayi. Ne arà pà ne pengkayi ka te eduma kedì.”