Search form

Mateo 19:30

30Ugaid ne merakel ne menge etew guntaan,” ke si Hisus, “ne mepurù se ketengdanan din ne ketà te akir din ne hewii ne sikandan ke pinekemevavà te langun. Ne ruen menge etew guntaan ne mevavà dan nevenar, ne ketà te akir din ne hewii ne sikandan se pinekebmepurù se ketengdanan din.”