Search form

Mateo 2:11

11Midlusud dan ketà te valey ne nekita ran ke vatà wey ke iney rin ne si Maria ne midlumpeng dan se ebpengarap kandin. Ne ketà ne mibukaan dan ke midtehuan te ibehey ran kandin ne indenà dan diyà te kandin ke bulawan, mepurù ne rukut, wey periyemut ne ed-ingaranan te mira.