Search form

Mateo 20:1

Ke Sempità ni Hisus Mekeatag te Menge Etew Ne Egelevek te Eleteala

1Ne mibpenempità si Hisus se egkahi te, “Ini se Kedatù te Eleteala te menge etew ne iring kayi. Ruen senge etew ne meluag se impemula rin ne wahed ne ed-ingaranan te paras. Mibpaneypaney ini se kemuney se ebepemengà te edsukeyan din ne egelevek kayi te pemulaan din.