Search form

Mateo 20:16

16“Ne migkahi pà maa si Hisus te, “Duen merakel ne menge etew ne mepurù se ketengdanan din guntaan ne ketà te akir din ne hewii ne sikandan ke pinekemevavà. Ne ruen merakel ne menge etew ne kevevaan guntaan, ne ketà te akir din ne hewii sikandan se pinekemepurù se ketengdanan din.”