Search form

Mateo 20:24

24Guna su nerineg kayi te sepulù ne edumdumaan ni Hisus arà se ebuyuen dut te esawa ni Sibidiyu, ne nengeepes dan kayi te deruwa ne teleari.