Search form

Mateo 20:27

27ne embiya ruen seveka keniyu ne egkiyug te sikandin se ebpekeuna te langun niyu, ne iyan iya se mebpeembavà te hinawa rin wey ebpevayàbayà dut te menge ruma rin.