Search form

Mateo 21:36

36Ne misan iring ketà, ne ruen pà maa midsuhù din ne merakel pà dut te neuna. Nekeuma ran ketà ne engketà ded lavew ke imped-ulaula rut te pinekamal te pemulaan.