Search form

Mateo 22:10

10Ketà ne mibpendiyà ke menge edsugsuhuen ne midtuntul dan ke dalan, ne langun ne neumaan dan ne meupiya se ulaula rin etawa meraat ne mid-inggat dan te edtelavuk te kevurunan. Guna su nekeuma ran, ne nepenù en ke baley dut te egkewingan.