Search form

Mateo 22:32

32‘Siaken ke Eleteala ne ebpengerapen ni Abraham, ni Isaac, wey si Jacob.’ Tembù be netuenan tew,” ke si Hisus, “te misan minatey ran en ne biviyag dan pà diyà te etuvangan te Eleteala su iyan dà ebpekepengarap te Eleteala ke biviyag, kenà ke minatey.”