Search form

Mateo 23:11

11Ne embiya ruen seveka keniyu ne egkiyug ne ebmepurù ne iyan iya se mebpeembavà te hinawa rin wey ebpevayàbayà dut te langun.