Search form

Mateo 23:16

16“Mekeyruwiru kew! Su iring kew te pisek ne edtuyuk te pisek ded dema! Mibpenurù kew te, ‘Embiya ruen etew ne edsesapà te edreviten din ke Nekebpuru ne Valey te Eleteala, ne misan kenà din edtumanen ne warà kereetayan din. Ugaid ne embiya edsesapà te edreviten din ke bulawan ketà te lusud te Nekebpuru ne Valey te Eleteala, ne iyan iya se medtuman sikandin te ini se insapà din.’