Search form

Mateo 23:18

18Ne impenurù niyu rema te, ‘Embiya ruen etew ne edsesapà te edreviten din ke edenaan te ibpelengesa te Eleteala, ne misan kenà din edtumanen ne warà kereetayan din. Ugaid ne embiya ruen etew ne edsesapà te edreviten din ke indenà ne ibpelengesa, ne iyan iya se medtuman sikandin te ini se insapà din.’