Search form

Mateo 23:20

20Tembù be embiya ruen etew ne edsesapà te edreviten ke edenaan te ibpelengesa, ne ebpekeragkes en ke langun ne indenà ne ibpelengesa ketà.