Search form

Mateo 23:6

6Embiya edtelavuk dan te kevurunan ne riyà dan ebpinuu te insivey ne meupiya ne ebpepinuuwan te egkeedatan, ne embiya riyà dan en te valey ne ebpengedian te penduan dan ne ebpemilì dan te meupiya ne ebpepinuuwan diyà te sineruwan.