Search form

Mateo 24:10

10Ketà te arà ne hewii ne merakel se edlekà te kebperetiyaya ran kediey, ne ebpemeked-epesey ran wey ebpeul-uluhey ran diyà te ruen ketengdanen din.