Search form

Mateo 24:14

14Ne iyan pà ibpeuna ibpesabut kayi te tivuuk ne kelibutan ini se Meupiya ne Tudtul mekeatag te Kedatù te Eleteala dut te menge etew ne arà pà ne egkeuma ke hewii te kebpupusa kayi te kelibutan.”