Search form

Mateo 24:15

Imbaag ni Hisus Mekeatag te Kebpekeuma Dut te Ebpekekaid ne Ebpekelusud Diyà te Nekebpuru ne Valey te Eleteala su Edsevuen Din ke Ed-edatan

(Marcos 13:14-23; Lucas 21:20-24)

15Ne migkahi pà maa si Hisus te, “Ruen migkahi ni Daniel rengan, senge etew ne mibpelambas te Lalag te Eleteala, te ruen ebpekeuma ne ‘Ebpekekaid’ ne ebpekelusud diyà te Nekebpuru ne Valey te Eleteala su edsevuen din ke ed-edatan. (Sikiyu ne ebpekevasa kayi te insurat din ne pegpegitunga niyu ke meana rin.)