Search form

Mateo 24:22

22Ugaid ne sabap dut te raat te nanam te Eleteala ne migkurangan din en ke menge hewii rut te kemeresayan su embiya warà, ne warà egkesamà ne biviyag. Uya, su geina ne rekelà te limù din dut te menge etew ne mibpemilì din, ne migkurangan din ke hewii rut te kemeresayan.