Search form

Mateo 24:49

49ne ketà ne mibpemedasan din en ke ruma ne edsugsuhuen ne migkaankaan dè be sikandin wey ebpenginum elin dut te menge hubug.