Search form

Mateo 24:50

50Ne ketà ne netekew mekeuma ini se ebpengemuney kandin te hewii ne warà din penerenga su warà din metueni ke endei egketahù ke andew te kedlived din.