Search form

Mateo 25:1

Ke Sempità ni Hisus te Sepulù ne Menge Raha ne In-upama rin dut te Menge Etew ne Egkiyug ne Eduma te Edetuan te Eleteala

1Ne mibpenempità pà maa si Hisus te, “Ketà te edlived ku kayi te ampew te dunya, ne ke menge etew ne egkiyug ne ebpekiduma dut te menge etew ne Edetuan te Eleteala ne iring kayi. Ruen sepulù ne etew ne menge raha ne ebpengemkem te sulù dan su edtelevuken dan ini se kenakan ne ibpengesawa.