Search form

Mateo 25:20

20Nekeuma ini se edsugsuhuen ne midserihan te lelima nengivu ne migkahi te, ‘Kerenan, ini en ke lelima nengivu ne insarig nu kedì, ne ruen pà ini lelima nengivu ne neuntung ku keniyan te kureta nu ne impemuunan ku te kedtitindàtindà ku.’