Search form

Mateo 25:24

24“Ne midlusud en maa ke edsugsuhuen ne midserihan te sengivu ne migkahi te, ‘Kerenan, warà ku ipemuunan ke kureta nu te kedtitindàtindà su netuenan ku te mepasang ka ne etew. Ebpepemulaan nu ke menge edsugsuhuen nu su apey ka ebpekekuwa kayi te helevek dan. Ne ed-untung ka te kenà keykew ne helevek ke midtitindàtindà.