Search form

Mateo 26:15

15ne migkahi te, “Pira se ibehey niyu kediey embiya ibpalad ku si Hisus diyà te keniyu?” Ne nesebutan dan en te tetelu nepulù ne pirak ne pelatà se imbehey ran en ki Hudas.