Search form

Mateo 26:35

35Ugaid ne migkahi si Pedro te, “Kenà a ebpekekahi te iring ketà te kenà ki teleduma misan ebpekeunung a keykew te ed-imetayan!” Ne langun dut te menge edumdumaan ni Hisus, ne engketà ded dema se migkahi ran.