Search form

Mateo 26:73

73Neiseg-iseg manen ne mid-uvey ketà ke menge etew ki Pedro ne migkahi te, “Benar iya ne teleduma kew,” ke sikandan, “su kayi rà te lalag nu ne egketuusan en!”