Search form

Mateo 28:17

17Guna su nekita ran sikandin ne mibpengarap dan kandin, misan duen kandan eduwaruwa se hinawa ran ke si Hisus ini se nekita ran.