Search form

Mateo 3:12

12Geina te ibpesivey rin ke menge etew ne ebperetiyaya rut te menge etew ne kenà ebperetiyaya,” ke si Juan, “ne iring sikandin te etew ne ruen teluung din su ed-ukap ne ibpelayap din ke ukap rut te rimahas. Ke rimahas ne idtahù din diyà te patil, ne ke ukap ne ebinsulan din te apuy ne kenà egkeevukan.”