Search form

Mateo 3:6

6Ne intarem dan te nekedsendit dan dut te langun ne meraat ne ulaula ran ne arà pà ne mibpebunyag dan ki Juan diyà te wayig ne Hurdan.