Search form

Mateo 5:14

14“Ne iring kew te sulù ne ebpeketeyew diyà te langun ne menusiyà. Su ruen beseanan ne egkahi te, ‘Ke inged ne riyà meketahù te puntur te buvungan ne kenà ebpekeeles.’