Search form

Mateo 5:16

16Ne iring ded te sulù ne impeluukluuk te saag ne ebpekerayag te langun ne menge etew ketà te lusud te baley, ne pekereyaha niyu ke sulù niyu riyà te menge etew su apey ran mekita ke meupiya ne ed-ul-ulaan niyu ne ebpekereyù dan dut te Amey niyu ne Eleteala diyà te langit.”