Search form

Mateo 5:25

25“Ne embiya ruen etew ne edwagib kenikew ne ed-ewiten ka riyà te kukuman, ne gaangaan ke en pekidtuntey kandin te kenà ka pà ebpekeetuvang diyà te kukuman. Su embiya ebpekeetuvang ka en diyà te kukuman, ne ibehey ka en diyà te uwis, ne ibehey ka riyà te menge pulis ne ke menge pulis ne ebilanggù keykew.