Search form

Mateo 5:34

34Ugaid ne igkahi ku keniyu, embiya ruen ibpasad niyu ne kenà kew sesapà. Kenà kew sesapà te langit su arà ke ubpaan te Eleteala,