Search form

Mateo 5:36

36Ne kenà kew rema sesapà te ulu niyu su warà gehem niyu te ebpekeputì te misan senge waru rà ne bulvul niyu etawa ebpekeitem.