Search form

Mateo 5:37

37Embiya iyan netahù te hinawa niyu se ‘uya’ ne kehiya niyu te ‘uya’, ugaid embiya iyan netahù te hinawa niyu se ‘kenà’ ne kehiya niyu rà te ‘kenà’. Su embiya ed-umanan niyu pà te sapà ne riyan en arà ebpuun te datù te pekaid.”