Search form

Mateo 5:46

46Su embiya iyan niyu rà igkelimù ke menge etew ne egkelimù keniyu, ne meambe ke ebpenareng kew te kebpenaub te Eleteala keniyu? Misan ke ebpevayad te buwis ne limbungan ne igkelimù dan dema ke menge etew ne egkelimù kandan.