Search form

Mateo 7:1

Ke Penurù ni Hisus Mekeatag te Kedsawey ta te Menge Ruma Ta

(Lucas 6:37-38, 41-42)

1Ne migkahi pà maa si Hisus te, “Kenà kew edsawey te ruma ne etew apey kenà kew edsewayan te Eleteala.