Search form

Mateo 7:11

11Sikiyu ne menusiyà ne kenà metidtu ne metau kew ne ebehey te meupiya riyà te anak niyu, na iyan pè be ke Amey niyu ne Eleteala ne riyà te langit kenà mebehey keykew te meupiya embiya ebuyù kew riyà te kandin.